ราคา

ช่วงเวลา Superior room Family suite เตียงเสริม
Hight season (15 ต.ค. – 29 ก.พ.) Baht 4,500.- Baht 10,500.- Baht 500
Green season ( 1 ก.ค. – 14 ต.ค.) Baht 3,500.- Baht 8,500.- Baht 500
Low season ( 1 มี.ค. – 30 มิ.ย.) Baht 2,500.- Baht 6,500.- Baht 500